Skip to Content

ቴክ-ሳይንስ ቅጽ1

ቴክ-ሳይንስ ቅጽ2

ቴክ-ሳይንስ ቅጽ3

ቴክ-ሳይንስ ቅጽ4

ቴክ-ሳይንስ ቅጽ5

ቴክ-ሳይንስ ቅጽ6

Tech Science TV Tech Science TV

STIC DOCUMENTARY

Latest News Latest News

Latest News


የስማርት የኤሌክትሪክ ኃይል ማሰራጫ ምንነትና ቴክኖሎጂያዊ ግብዓቶቹ

21/09/2018
ስማርት የኤሌክትሪክ ማሰራጫ (Smart Grid) ኃይል ከመመረቻው ቦታ አንስቶ በማስተላለፍ እና ተጠቃሚዎችለመሆኑ ጋር እስኪደርሰ ያለውን ሂደት ኮምፒውተራይዝድ በሆነ መልኩ ፍላጎት እና አቅምን ለማመጣጠን የሚሰራ የኤሌክትሪክ ማሰተላለፊያ መረብ ነው፡፡ ይህም ሲባል ባህላዊውን የአንድ አቅጣጫ ስርአትን በተቃረነ መልኩ ኃይል፣ መረጃ እና ቁጥጥር ተጠቃሚም ሆነ አምራች እንዲቀበል እና እንዲልክ የሚያደርግ የሁለት አቅጣጫ (Bi-directional) ስርዓትን ነው፡፡ በዚህ መንገድ ተጠቃሚዎች የኃይል አጠቃቀማቸውን እንዲቆጣጠሩ ከማስቻሉም በላይ ወጪያቸውን እና የአካባቢ ብክለትን ይቀንሳል፤ ስርአቱ አስተማማኝ እና የተረጋጋ እንዲሆን ያደርጋል፡፡

ኢትዮጵያ ከIAEA ጋር የአምስት አመት ፕሮጀክት ስምምነት ተፈራረመች

20/09/2018

ጌሪ አሜሪካ ተብሎ የሚጠራው የእህል ፈጅ ትል መድሀኒት ያገኙት እናት ወ/ሮ ታቦቴ አባተ

01/09/2018
ወ/ሮ ታቦቴ አባተ በቦኖ በደሌ ዞን አርሶ አደር ናቸው። ከችግራቸው በመነሳትም ጌሪ አሜሪካ ለተባለ ትል አዲስ የትል ማጥፊያ ፈጥረዋል።

የመጀመሪያዋ ኢትዮጵያዊት የህክምና ፕሮፌሰር

01/09/2018
የመጀመሪያዋ ሴት የህክምና ፕሮፌሰር ናቸው፡፡ በአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ ታሪክ ደግሞ ይህንን ማዕረግ በማግኘት የቀደሟቸው አንድ ሴት ብቻ ናቸው፡፡ በመምህርነት፣ በተማራማሪነት እና በሀኪምነት ላለፉት 33 ዓመታት እያገለገሉ ይገኛሉ፡፡ የስኳር ህመምን የተመለከተ አንድ መጽሐፍም አሳትመዋል፡፡ ፕሮፌሰር የወይንሐረግ ፈለቀ ይባላሉ፡፡

ሳይንስ እረጅናን ማቆም ይቻለው ይሆን?

01/09/2018
እርጅናን ማቆም አይቻልም ነገር ግን ለማቆም ሳይንቲስቶች እየሰሩ መሆኑን ታውቋል፡፡

National Digital Library Formal Launch National Digital Library Formal Launch

Social Feed Social Feed

Science News Science News

Back

ኢትዮጵያ ከIAEA ጋር የአምስት አመት ፕሮጀክት ስምምነት ተፈራረመች

የአለም አቀፉ የአቶሚክ ኃይል ኤጀንሲ (IAEA) ከ2018 እስከ 2023 ባሉት አምስት ተከታታይ አመታት የሚተገብር ሰፊ ፕሮጀክት ከኢትዮጵያ ጋር መፈራረሙ ተገለፀ፡፡ በሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር በኩል የተፈረመው ይህ የአምስት አመት ፕሮጀችት በዋናነት በግብርና፤ በጤና፤ በኢንዱስትሪ፤ በውሃ ሃብት አያያዝ እና በጨረራ መከላከል ላይ ያተኮረ ሲሆን ከ2018 እስከ 2023 ለ5 አመታት ትግባራዊ እንደሚደረግም ተገልጿል፡፡

ዋና መቀመጫውን በቬና ኦስትሪያ ያደረገው አለም አቀፉ የአቶሚክ ኃይል ኤጀንሲ (IAEA) በዚህ የአምስት አመት ፕሮጀክት ላይ ለኢትዮጵያ የፋይናንስ እና የቴክኒክ ድጋፍ ለማድረግ የተስማማ ሲሆን ይህም በኒውክሌር ቴክኖሎጂ አጠቃቀም ዙሪያ ያለውን የሰው ሃይል እጥረት እንደሚቀርፍ ታምኖበታል፡፡

ስምምነቱን የሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ሚኒስትር ዴኤታ ዶ/ር ሹመቴ ግዛው እና የአለም አቀፉ የአቶሚክ ሃይል ኤጀንሲ የቴክኒካል ግንኙነት ምክትል ዳይሬክተር ጀነራል ዳዙ ያንግ የተፈራረሙ ሲሆን በአጠቃላይ በስምምነቱ ኢትዮጵያ በኒውክሌር ቴክኖሎጂ የምታደርገውን ጅምር እንቅስቃሴ አንደሚያግዝ ተስፋ ተጥሎበታል፡፡

ምንጭ፡ IAEA


// ]]>